Amaçlar

Genel Amaçlar:

- Çocuk haklarının daha çok sayıda yetişkin ve çocuk tarafından bilinmesini, yaygınlaşmasını ve hayata geçmesini sağlamak.

- Türkiye’deki ve Dünya’daki çocukların sorunları ile ilgili olarak, uluslararası düzeyde toplum bilinci oluşturmak.

- Ülkelerin kültürel, toplumsal ve ekonomik çeşitliliğine rağmen ortak bakış açısıyla, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin evrensel yönünü ortaya koymak.


Özel Amaçlar:

- Her çocuğun kültür sanat yoluyla, yeteneği doğrultusunda potansiyelinin geliştirilmesi, sosyalleştirilmesi için ÇHS.’nin temel yapı taşlarından biri olan katılım haklarını kullanmalarına yardımcı olmak.

- Sinema, resim, fotoğraf, medya gibi alanlarda çocukların desteklenerek bu alanlarda yeni sanatçıların yetişmesine katkıda bulunmak.

- Çocuk hakları konusunun etkinliğin gerçekleşeceği illerde ve genel olarak tüm Türkiye'de ve uluslararası alanlarda gündeme gelmesine katkı sağlamak.

- Çocuk Hakları konusunda sanatsal-kültürel üretimlerin yapılmasına ve gösterilmesine katkıda bulunmak.

- Türkiye’de ve Dünya’da çocuk hakları konusunda çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, aileler, eğitimciler, sinemacılar, üniversiteler, akademisyenler ve çocuklar arasında işbirlikleri oluşmasına katkıda bulunmak.